0
0

Заспіваймо пісню веселеньку Гайдамаки
AmЗаспіваймо піснE7ю веселенькAmу 
Про сусіE7дку молоденAmьку,
ПрCо сусідку заGспіваймо,
AmCерце наше звеселяймE7о!

    «CОй, сусіFдко, сусідко, сусідко,
    ПG7озич мені решіCтко, решітко:
    AmЯ си мукDmи потрясу, потрясу,
    E7Завтра рано принAmесу, принесу.»

AmЗаспіваймо пісE7ню веселенькAmу 
Про венґеE7рку молоденAmьку,
ПрCо венґерку заGспіваймо,
AmCерце наше звеселяймE7о!

    «CОй, венґерFко, венґерко, венґерко,
    ПG7озич мені люстCерко, люстерко:
    AmЯ си вуDmса підкручу, підкручу,
    ЗE7автра вранці дорAmучу, доручу.»

AmЗаспіваймо пісE7ню веселенькAmу 
Про жіноE7чку молоденьAmку,
ПрCо жіночку заGспіваймо,
AmCерце наше звеселяймE7о!

    «МCаю жіFнку молоду, молоду,
    G7Не пущу ї по вCоду, по воду:
    AmМогла биDm ся втопити, втопити,
    МE7усів би ся женAmити, женити.»

AmЗаспіваймо піснE7ю веселенькAmу 
Про мандрE7івця молоденAmького,
ПрCо мандрівця засGпіваймо,
AmCерце наше звеселяймE7о!

    «CОй, дівчинFо, не вір ми, не вір ми,
    G7Бо я хлопець мандCрівний, мандрівний.
    AmЯ мандруюDm тут і там, тут і там –
    ПE7одобаюсь дівAmчатам, дівчатам!»


Оцінити цей розбір
Внески:
Тетяна
Тетяна
anonim