0
0

Чорна Гора Вася Club

AmЧорне море, Чорне море, Eгей...
ГAmарне море, гарне море, гEей, гей...
ЧCорне море - гарне море, Gа все єдно ЧE7орна Гора,
Am E Am E Am (bass: E F# G# A)
Неня моя Чорна Гора, гей, гей-гей.

НAmіхто не зна, ніхто не зна, гEей, гей,
ДAmе сховався месяц, не зна, гEей-гей.
ГCей, стріляй моя рушниця, щGоб почула мE7оя кEиця,
НAmеня моя ЧEорна Гора, гAmей, гEей-гAmей.G 
ГCей, стріляй моя рушниця, щGоб почула мE7олодEиця,
НAmеня моя ЧEорна Гора, гAmей, гEей-гAmей. E 

Чекай куме, чекай куме, гей, гей,
Курнєм куме, курнєм куме, гей, гей,
Тіто-мріто маргаріто, ми із кумом два бандита, |
Знає неня Чорна Гора, гей, гей-гей. |(2)

Чуєш Іване мій синє, гей, гей,
З полонини пісня лине, гей, гей.
Я ніколи і нікому не віддам рідного дому,
Знає неня Чорна Гора, гей, гей-гей.
Я нікому і ніколи не віддам ці гори, доли,
Знає неня Чорна Гора...

Оцінити цей розбір
Внески:
Катерина
Катерина
anonim