0
0

За новими ворітьми Народні пісні
AmЗа новими ворітьми, за новими сіньми,
ЗCа новиGми сіньCми,
ПрCиїхалFи леґіGники, приїхали леґінFики
ВE7ороними кінAmьми.

ПAmриїхали леґіники та й стали питати:
ТCа й сталиG питатиC:
«ЧCи мож биF тя, білGа дівко, чи мож би тя, білаF дівко,
ВE7ід старих узятAmи?»

«AmОй, можете, леґіники, від старих узяти,
ВCід стариGх узятиC,
ТCільки требFа моїмG старим, тільки треба моїм Fстарим
ТрE7оє-зілля датAmи.»

AmЯ сідаю на коника та й долів лугами
ТCа й доліGв лугамиC,
ТCа й знайшовF я теє Gзілля, та й знайшов я теє зFілля
ПE7оміж берегамAmи.

AmТа й знайшов я теє зілля, та й зачав копати.
ТCа й зачаGв копатиC.
ПриCлетілFа зозуGленька, прилетіла зозулFенька
E7Та й стала куватAmи.

«ОAmй, пощо ті, леґінику, троякове зілля?
ТроCяковGе зіллCя?
ТCебе дівFка обдGурила, тебе дівка обдуFрила –
E7У дівки весілAmля.»

AmЯ сідаю на коника та й долів додому.
ТCа й доліGв додомуC.
CЯк не будFе дівGка мені, як не буде дівкаF мені
НE7е буде нікомAmу.

AmОй, приїхав я додому, став біля одвірка,
СтCав біля GодвіркCа,
СтCаростонFьки углGеділи, старостоньки углеFділи –
НE7есуть ми горілAmки.

«AmОй, не треба, старостоньки, вашої горілки,
ВCашоїG горілCки,
ТCільки прошFу на Gпівслова, тільки прошу на піFвслова
ВE7ашу білу дівAmку.»

AmЛівов ручков, лівов ручков дівча те саджаю,
ДCівча теG саджаюC,
ПрCавов ручFков, правоGв ручков,
Правов ручков, праFвов ручков
ШE7абельку виймаюAm

AmОй, як тая шабелина по лугах дзвеніла,
ПCо лугахG дзвенілаC,
ТCак у тоїF МарGусини, так у тої МарусFини
ГоE7лова злетілAmа.

AmЗа новими ворітьми, за новими сіньми,
ЗCа новиGми сіньCми,
ПрCиїхалFи леґіGники, приїхали леґінFики
ВE7ороними кінAmьми.


Оцінити цей розбір
Внески:
Федір
Федір
anonim