0
0

Галичаночка Народні пісні
AmCоловей Dmзмовка, яE7к тільки розкриAmва уста,
І куDmє зозуляE7 з гілки і звCідти літа.
ХC7одить, бродиFть над рікою колисаночCка,
Не даDmє мені спокою ГалAmичаночка,
ГF7аличаноE7чка.  Am  

Я зірвDmу найкращіE7 квіти у мAmоїм саду,
І на бDmеріг в росE7ах митий напрCошки піду.
БC7уду ждатиF до світанку, буду ждать Cвесь день,
Чи не стрDmіну Галичанку, – тай Amнавчить пісень,
ТF7ай навчитьE7 пісень. Am  

Жар-троDmянди не E7зів’яли на Amновім столі,
Як умDmіли, розкE7азали про Cмої жалі,
ЩC7о без неї Fя не радий і пройти веCсь світ,
Шле кохDmана для розради співAmанку мені,
CпF7іванку мE7ені.  Am  

Не напDmоями-зE7іллями приAmворожує, –
Cерце щDmирими E7словами розтCривожує.
ПлC7ине, плинеF вдаль водою колисаночCка,
Я щаслDmивий, бо зі мною ГалAmичаночка,
ГF7аличаноE7чка.  Am  Оцінити цей розбір
Внески:
Вадим
Вадим
anonim